วัตถุดิบน้ำยาล้างจาน

วัตถุดิบในการผลิตน้ำยาล้างจาน

การผลิตน้ำยาล้างจานนั้น เราอาจจะมีข้อสงสัยว่าควรจะต้องใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละอย่างเท่าไหร่ถึงจะทำให้การล้างจานมีคุณภาพที่ดี ล้างสะอาด ปราศจากไขมัน เนื่องจากถ้าเราค้นหาข้อมูลในการผลิตในอินเทอร์เน็ตแล้วจะพบว่ามีสูตรหรือ ส่วนผสมในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดชนิดนี้หลากหลายมาก ดังนั้นการที่จะตั้งต้นผลิตนั้น เรานำเกณฑ์อัตราส่วนของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับมาพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อน เพื่อให้การผลิตในครั้งนี้เกิดความสำเร็จ เมื่อเราทำเสร็จก็สามารถแจกจ่ายให้คนอื่นๆ ใช้ได้อย่างสบายใจ อัตราส่วนวัตถุดิบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีชื่อเสียงนั้นก็สามารถหาข้อมูลได้จากข้างขวดน้ำยา เช่น ของยี่ห้อซันไลต์หรือของแม็คโคร ซึ่งมีส่วนผสมที่ได้จดทะเบียนขึ้นกับ อย. ดังนี้ 1) Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt  12.0 – 13.0 % , 2) Sodium lauryl ether sulfate 3.0 – 3.5% ข้อมูลดังกล่าวเป็นช่วง % ที่น้ำยาที่มีชื่อเสียงใช้ในการผลิตกัน ซึ่งเราสามารถนำมาแปลงเป็นข้อมูลโดยวิเคราะห์ปริมาณการใส่ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ดังนี้

Continue reading