ประโยชน์น้ำยาล้างจาน

ประโยชน์น้ำยาล้างจานปรกติแล้ประโยชน์น้ำยาล้างจาน  ที่เราทราบก็จะเป็นการทำความสะอาด จาน ชาม และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยบางท่านอาจยังไม่ทราบถึง คุณประโยชน์อีกหลายอย่างของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งมีหลายประโยชน์ เช่น 1) เพิ่มความเขียวให้กับสนามหญ้า กรณีที่บ้านมีสนามหญ้ารกร่าง ขาดการดูแลก็ให้นำน้ำอัดลมจำนวน 1 ขวดลิตร มาผสมกับกากน้ำตาล 120 CC และน้ำยา 240 CC เติมน้ำอีกประมาณ 600 CC (6 ขีด) บรรจุลงในเครื่องพ่นแล้วฉีดให้ทั่วบริเวณสนามหญ้าทุกๆ 1 – 2 อาทิตย์ต่อครั้ง

2) ทดแทนน้ำยาล้างผัก : เมื่อเรามองที่ส่วนประกอบของน้ำยาล้างผัก ผลไม้ ที่คุณแม่บ้านแช่ไว้เพื่อให้สารเคมีที่ปะปนมากับผักและผลไม้เจือจาง สังเกตเห็นว่ามีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับน้ำยาล้างจาน เป็นอย่างมาก ซึ่งจริงๆ แล้วประโยชน์อีกอย่างคือ นำมาแช่ผักและผลไม้ได้ ซึ่งการผสมก็ให้ผสมตามอัตราส่วนปรกติที่ใช้แช่ผักและผลเลย (5 cc. ต่อน้ำ 5 Kg.) โดยผักและผลไม้ที่นำมาแช่ก็จะสะอาด

3) ล้างส่วนประกอบภายในของแอร์ : กรณีที่มีเครื่องล้างแอร์หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การล้างแอร์ที่แสนสกปรกก็ใช้น้ำยาชนิดนี้ล้างแอร์ได้ง่ายขึ้น โดยการผสมน้ำยาทำความสะอาดชนิดนี้กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 500 นำไปฉีดพ่นและให้แปรงที่ใช้สำหรับล้างแอร์ขัดเบาๆ ให้ทั่วในบริเวณที่ต้องการ

Continue reading