ข้อมูลทั่วไปของน้ำยาทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับมนุษย์ สังคมมีความเจริญขึ้นเท่าไร มนุษย์ก็พัฒนาคิดค้นสารเคมีขึ้นมาชำระล้างทำความสะอาด หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความหมาย คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค ซึ่งในอดีตมีการนำพืชที่มีสารซาโปนิน (Saponin) มาใช้ในการชำระล้างร่างกาย สระผม และซักเสื้อผ้า พืชเหล่านี้เช่น มะคำดีควาย (Sapindus Emarginatus Wall.) เปลือกขี้หนอน (Zollingeria Dongnaiensis Pierre) และบวบขม (Trichosanthes Cucumerina L.) เป็นต้น แต่ในเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ทำให้ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในการผลิตน้ำยาต่างๆเข้ามีส่วนช่วยทำให้มีการค้นพบ สบู่ ซึ่งได้จากการนำไขมันจากสัตว์มาต้มกับด่างให้เป็นเกลือของกรดไขมัน นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์สารเคมีประเภทสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) มาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตเพื่อช่วยในชำระล้างโดยความหมายขอสารลดแรงตึงผิว คือส่วนประกอบหลักในส่วนผสมของผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติโดยทั่วไปคือ ลดแรงตึงผิวของ ประเภทของสารลดแรงตึงผิว แบ่งได้  4 ประเภทตามคุณสมบัติของการมีประจุไฟฟ้า (Electrical charge) เมื่อแตกตัวในน้ำ ได้แก่

Continue reading