อัตราการใช้น้ำยาล้างจาน

อัตราการใช้ืน้ำยาล้างจาน

น้ำยาล้างจานนั้นมีอัตราการเติบโต แบบต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกี่ยวข้องกับทุกครัวเรือน ทุกโรงแรม ห้องพัก และส่วนใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ เพื่อขจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรก โดยจะกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและขาดไม่ได้ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ มีประโยชน์มากมาย ความจำเป็นดังกล่าวได้สะท้อนถึงมูลค่าทางการตลาด ของน้ำยาทำความสะอาดชนิดนี้ ตามภาพแผนภูมิ (ที่มา Ac Nielsen Retail Audit Thailand) จากข้อมูลทำให้เห็นถึงอัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีการเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการใช้ต่อปีในปี 2543 จนถึงปี 2547 ได้มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 11,532 ตัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณเท่ากับ 27% แต่ถ้าดูรายปีของมูลค่าตลาดอัตราการเติบโตจะอยู่ประมาณ 5% ต่อปีเหตุผลที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้ เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น ความใส่ใจสุขภาพรวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการที่จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนรู้สึกถึงความสำคัญของคำว่าถูกสุขลักษณะ

ปัจจุบันก็มีบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตน้ำยานี้เป็นจำนวนมาก โดยแต่ละผู้ผลิตก็จะมีส่วนประกอบน้ำยาล้างจานที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละผู้ผลิตก็จะมีวิธีการและกลยุทธต่างๆ ในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของตนเองให้ได้ ซึ่งผู้บริโภคเองก็ควรมีความรู้และเข้าใจในการที่จะตัดสินใจก่อนการซื้อสินค้าประเภทนี้ องค์ประกอบในการตัดสินค้าอาจจะขึ้นอยู่กับประโยชน์ การจัดการของโรงงานผู้ผลิตน้ำยา ราคาของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แต่ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อน้ำยาทำความสะอาดจาน ชามน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งาน ไร้สารพิษตกค้าง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน สินค้าต้องได้รับมาตราฐาน เช่น องค์การอาหารและยา (อย.) เป็นอย่างน้อย