วัตถุดิบน้ำยาล้างจาน

วัตถุดิบในการผลิตน้ำยาล้างจาน

การผลิตน้ำยาล้างจานนั้น เราอาจจะมีข้อสงสัยว่าควรจะต้องใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละอย่างเท่าไหร่ถึงจะทำให้การล้างจานมีคุณภาพที่ดี ล้างสะอาด ปราศจากไขมัน เนื่องจากถ้าเราค้นหาข้อมูลในการผลิตในอินเทอร์เน็ตแล้วจะพบว่ามีสูตรหรือ ส่วนผสมในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดชนิดนี้หลากหลายมาก ดังนั้นการที่จะตั้งต้นผลิตนั้น เรานำเกณฑ์อัตราส่วนของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับมาพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อน เพื่อให้การผลิตในครั้งนี้เกิดความสำเร็จ เมื่อเราทำเสร็จก็สามารถแจกจ่ายให้คนอื่นๆ ใช้ได้อย่างสบายใจ อัตราส่วนวัตถุดิบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีชื่อเสียงนั้นก็สามารถหาข้อมูลได้จากข้างขวดน้ำยา เช่น ของยี่ห้อซันไลต์หรือของแม็คโคร ซึ่งมีส่วนผสมที่ได้จดทะเบียนขึ้นกับ อย. ดังนี้ 1) Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt  12.0 – 13.0 % , 2) Sodium lauryl ether sulfate 3.0 – 3.5% ข้อมูลดังกล่าวเป็นช่วง % ที่น้ำยาที่มีชื่อเสียงใช้ในการผลิตกัน ซึ่งเราสามารถนำมาแปลงเป็นข้อมูลโดยวิเคราะห์ปริมาณการใส่ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ดังนี้

1. Linear alkyl benzene sulfonate, sodium salt  12.0 – 13.0 % => การผลิตจะมีส่วนผสมของสารนี้อยู่ที่ 12.0 – 13.0 % ถ้าสารนี้มีความเข้มข้น  50% แสดงว่าต้องใส่สารตัวนี้ไปเท่ากับ 24.0 – 26.0 กก. ต่อการผลิต 100 กก. (หรือ 2.4 – 2.6 กิโลกรัมต่อน้ำยา 10 กิโลกรัม)

 2. Sodium lauryl ether sulfate 3.0 – 3.5% => การผลิตผลิตภัณฑ์นี้จะมีส่วนผสมของสารนี้อยู่ที่ 3.0 – 3.5% ถ้าสารนี้มีความเข้มข้น  70% แสดงว่าต้องใส่สารตัวนี้ไปเท่ากับ 4.29 – 5.0 Kg. ต่อการผลิตน้ำยาล้างจาน 100 Kg. (หรือ 0.429 – 5.000 kg. ต่อน้ำยา 10 kg.)

3.เกลือ หรือ Nacl จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการละลายของสารข้อ 2 ซึ่งจะใช้เล็กน้อย อาจใช้แค่ประมาณ 0.5 กิโลต่อการผลิต 100 กิโลหรือ 0.05 กิโล (50 กรัม) ต่อ 10 กิโล

4.น้ำหอมกลิ่นยอดนิยมคือมะนาว และสีผสมต่างๆ อันนี้มีความน้อยมากถือ ว่ามีการใส่ประมาณ 20 กรัม

5.น้ำสะอาด เมื่อต้องการผลิตน้ำยาทำความสะอาดจาน   100 กก ก็ให้นำน้ำไปหักลบวัตถุดิบทั้งหมดแล้วจะพบว่าต้องมีการเติมน้ำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 – ( 25 + 4.5 + 0.5 +.02 ) = 69.98 กก หรือต่อการผลิตให้ได้ 10 กก ต้องใช้น้ำเท่ากับ 6.99 กก