ข้อมูลทั่วไปของน้ำยาทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับมนุษย์ สังคมมีความเจริญขึ้นเท่าไร มนุษย์ก็พัฒนาคิดค้นสารเคมีขึ้นมาชำระล้างทำความสะอาด หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความหมาย คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค ซึ่งในอดีตมีการนำพืชที่มีสารซาโปนิน (Saponin) มาใช้ในการชำระล้างร่างกาย สระผม และซักเสื้อผ้า พืชเหล่านี้เช่น มะคำดีควาย (Sapindus Emarginatus Wall.) เปลือกขี้หนอน (Zollingeria Dongnaiensis Pierre) และบวบขม (Trichosanthes Cucumerina L.) เป็นต้น แต่ในเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ทำให้ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในการผลิตน้ำยาต่างๆเข้ามีส่วนช่วยทำให้มีการค้นพบ สบู่ ซึ่งได้จากการนำไขมันจากสัตว์มาต้มกับด่างให้เป็นเกลือของกรดไขมัน นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์สารเคมีประเภทสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) มาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตเพื่อช่วยในชำระล้างโดยความหมายขอสารลดแรงตึงผิว คือส่วนประกอบหลักในส่วนผสมของผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติโดยทั่วไปคือ ลดแรงตึงผิวของ ประเภทของสารลดแรงตึงผิว แบ่งได้  4 ประเภทตามคุณสมบัติของการมีประจุไฟฟ้า (Electrical charge) เมื่อแตกตัวในน้ำ ได้แก่

1) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic surfactant) เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวแสดงสมบัติทางไฟฟ้าเป็นประจุบวก คุณสมบัติ โดยทั่วไปไม่ได้ถูกใช้เพื่อทำความสะอาด เสื้อผ้า แต่จะใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาปรับผ้านุ่ม และฆ่าเชื้อโรค

2) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic surfactant) เป็นสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือน และเครื่องสำอาง เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ใหญ่กว่า จะมีคุณสมบัติชอบน้ำ (Hydrophilic) และแสดงคุณสมบัติประจุไฟฟ้าลบ (Anion) คุณสมบัติ เป็นตัวทำให้เกิดความสะอาด ที่ดีมาก ราคาไม่แพง มักใช้เป็นส่วนประกอบหลักของผงซักฟอกทั่วไป น้ำยาล้างจาน สบู่ แชมพู

3) สารลดแรงตึงผิวชนิดที่เป็นทั้งประจุลบและบวก ( Amphoteric surfactant) เป็นสารที่ละลายน้ำได้ดีและแตกตัวให้ทั้งประจุบวกและลบ ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลาย คุณสมบัติ มักใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยา ส่วนตัวที่ต้องการความนุ่มนวลและไม่ระคายเคืองผิว เช่น แชมพูเด็ก ครีมโกนหนวด

4) สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactant) เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ นิยมใช้ร่วมกับแอนไอออนิก คุณสมบัติ ใช้ได้ดีในน้ำกระด้างมีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบสกปรกจำพวกไขมันได้ดี เป็นส่วนผสมในผงซักฟอกสูตรเข้มข้น น้ำยาซักผ้า

จากการค้นพบการผลิตน้ำยาล้างจานก็ทำให้มีการคิดค้น พัฒนาสูตรการผลิตน้ำยาชนิดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดความสะอาดต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภคโดยทั่วไป